Sơn epoxy tự san phẳng KERASEAL ADO30

KERASEAL ADO30 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng. Được thiết kế cho bề mặt bê tông cũ hoặc mới, chịu tải trọng nhẹ đến trung bình.

CONTACT
0904 339 299