Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ VR300

   1. Các yêu cầu:
   2. Trộn vật liệu:
3. Các bước thi công hệ thống chông ăn mòn FRP – KERAGUARRD
VR300.
3.3 Thi công phủ lớp Basecoat.
– Dựa theo yêu cầu cụ thể của từng hệ thống về số lớp phủ, sơ lớp lưới MAT 300g ( MAT 450g), lưới mịn TISSUE hoặc độ dầy để có phương án về số lớp phủ cho công đoạn này.

– Thi công bả lớp hỗn hợp vật liệu ( Keraguard VR300 và Vr Powder) trên bề mặt cần thi công.

– Các lớp lưới được ép chặt vào bề mặt lớp bả bằng keo KeraGUARD VR300, các lớp lưới sợi MAT được thi công trước, lớp lưới mịn Tissue nằm trên cùng.

– Lưu ý: Các lớp lưới được ép chặt lên trên bề mặt ngay khi các lớp trước còn chưa đông cứng.

– Để khô tối thiểu 8h trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

 

3.4 Thi công lớp sơn phủ hoàn thiện
KeraGUARD VR300.
– Sau khi lớp Basecoat khô hoàn toàn, cần kiểm tra và khắc phục các lỗi tồn đọng trên bề mặt như hở lưới, vấn đề khí lọt vào bên trong lớp phủ…

– Loại bỏ các tạp chất dính trên bề mặt.

– Trải đều hỗn hợp vật liệu KeraGUARD VR300 đã được trộn trên khu vực cần thi công bằng rulo lông ngắn.

– Thi công rulo theo nhiều lượt và theo hai hướng vuông góc nhau, đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Có thể thi công nhiều lớp để đảm bảo độ che phủ hoàn toàn của lớp vật liệu.

– Để khô tối thiểu 24h trước khi hoạt động nhẹ nhàng bên trên và 72 giờ khi sử dụng.