Hướng dẫn thi công hệ thống sơn ADF100

1. Các yêu cầu:
2. Trộn vật liệu:
2.1. Trộn vật liệu KeraSEAL WB40

– Vật liệu bao gồm 2 thành phần – Thành phần dung dịch và thành phần Bột– Đổ hai thành phần vào nhau, trộn đều bằng máy trộn tốc độ cao đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất và không cong vón cục.

 

 

 

 

3. Các bước thi công hệ thống sơn phủ