Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ ESP 300

   1. Các yêu cầu:
   2. Trộn vật liệu:
2.2. Trộn các vật liệu khác của hệ thống

– Các loại vật liệu của hệ thống đều bao gồm 2 thành phần – Thành phần A và B

– Dùng máy hoặc thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong ba phút (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất .

 

   3. Các bước thi công hệ thống sơn – Độ dầy 2mm.
3.1. Vệ sinh và xử lý bề mặt.

– Bề mặt đảm bảo không có bẩn, bụi, dầu mỡ.
– Bề mặt được tạo nhám bằng máy chuyên dụng với giấy nhám phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Thi công phủ lớp lót cách điện Prime C/D

– Tùy thuộc vào hệ số điện kháng yêu cầu để sử lớp lót vật liệu PrimeC hoặc PrimeD.
– Trải đều hỗn hợp vật liệu trên bề mặt bằng rulo lông ngắn. Thi công nhiều lượt lô để đảm bảo độ phủ đồng đều của vật liệu.
– Để khô tối thiểu 8h trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Thi công lớp phủ hoàn thiện KeraCOTE ESP 300

– Tùy thuộc vào hệ số điện kháng yêu cầu để sử dụng chủng loại vật liệu cho phù hợp.

– Sau khi lớp PrimeC/D khô hoàn toàn, loại bỏ các tạp chất, vật liệu thừa tồn đọng trên bề mặt bằng biện pháp cơ học phù hợp.

– Trải vật liệu KeraCOTE ESP300 trên khu vực cần thi công bằng bàn gạt chuyên dụng. Hoàn thiện bề mặt bằng bàn bả răng cưa hoặc rulo lông ngắn.

– Lăn nhiều lượt rulo gai trền bề mặt ngay khi lớp sơn phủ còn ướt để loại bỏ bọt trên bề mặt lớp sơn phủ.

– Lớp sơn hoàn thiện phải đảm bảo độ che phủ, độ đồng đều về độ bóng và mầu sắc.

– Để khô tối thiểu 24h trước khi hoạt động nhẹ nhàng bên trên và 72 giờ khi sử dụng.