Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ ADO 121

1. Các yêu cầu:
2. Trộn vật liệu:
2.1. Trộn lớp lót PrimeSEAL PS60 (PS50)- Bao gồm hai thành phần A và B

– Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

 

 

 

 

 

 

2.2. Trộn vật liệu sơn Epoxy KeraSEAL ADO121– Bao gồm hai thành phần A và B.

– Dùng máy hoặc thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong ba phút (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Có thể trộn thêm tối đa 5% dung môi để thuận tiện hơn cho quá trình thi công.

 

3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.