Hướng dẫn thi công hệ thống sơn NS50

1. Các yêu cầu:
2. Trộn vật liệu:
2.1. Trộn llớp lót PrimeSEAL PS60- Bao gồm hai thành phần A và B

–  Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

 

 

 

3. Các bước thi công.
3.3 Thi công vật liệu.
– Sử dụng bay thép hoặc bàn bả cứng trám đầy vật liệu vào vị trí cần thi công. Có thể trám thành nhiều lớp để có thể đạt hiệu quả cao nhất.

– Để lớp trám khô hoàn toàn mới thi công lớp trám tiếp theo hoặc lớp phủ bên trên.

– Do vật liệu đông cứng nhanh nên lượng vật liệu sau khi trộn cần thi công trong thời gian ngắn, tránh pha quá nhiều gây lãng phí.

– Để khô tối thiểu 8h trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

 

 

 

 

3.4 Thi công
– Sau khi lớp phủ thứ nhất khô hoàn toàn, sử dụng máy Chà với giấy nhám phù hợp chà trên toàn bộ bề mặt để tạo nhám và loại bỏ các tạp chất tồn động trên bề mặt.

– Trải vật liệu KeraSEAL ADO40 trên khu vực cần thi công bằng bàn gạt chuyên dụng. Hoàn thiện bề mặt bằng bàn bả răng cưa hoặc rulo lông ngắn.

– Lăn nhiều lượt rulo gai trền bề mặt ngay khi lớp sơn phủ còn ướt để loại bỏ bọt trên bề mặt lớp sơn phủ.

– Lớp sơn hoàn thiện phải đảm bảo độ che phủ, độ đồng đều về độ bóng và mầu sắc.

– Để khô tối thiểu 24h trước khi hoạt động nhẹ nhàng bên trên và 72 giờ khi sử dụng.