CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Tại APT Việt Nam chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm chúng tôi cũng chú trọng đến các sản phẩm an toàn với môi trường …

  • Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, được nhập khẩu từ nước ngoài
  • Phần nguyên liệu dư thừa đều được tái chế tránh lãng phí và thải ra môi trường xung quanh
  • Phòng chống các mối nguy hiểm cho nguồn nước, đất và không khí
  • Luôn đào tạo và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty

 

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

  • Sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải ra môi trường
  • Giảm thiếu ô nhiễm môi trường và gây hại sức khỏe
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quy trình sản xuất sản  phẩm tác động ít tới môi trường
  • Nêu cao ý thức sử dụng sản phẩm làm ảnh hưởng ít nhất tới môi trường
  • Đáp ứng các quy định về môi trường và phù hợp với pháp luật Việt Nam
  • Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, lắp đặt các thiết bị khí cụ giảm thiểu lượng điện tiêu thụ, dụng cụ xử lý hóa chất bảo vệ môi trường

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG