SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP
  • Chịu lực và chống mài mòn cao
  • Bề mặt phẳng nhẵn bóng
Xem thêm
VẬT LIỆU CHỐNG ĂN MÒN
  • Đông cứng nhanh và ổn định
  • Có thể trát mỏng tại rìa mép 
Xem thêm
VẬT LIỆU SỬA CHỮA BỀ MẶT
  • Chịu lực và chống mài mòn cao
  • Bề mặt phẳng nhẵn bóng
Xem thêm
chống thấm
  • Chịu lực và chống mài mòn cao
  • Bề mặt phẳng nhẵn bóng
Xem thêm