Hệ thống phủ epoxy novolac 2 thành phần KERAGUARD VL100

KERAGUARD VL100 là hệ thống phủ epoxy novolac hai thành phần, 100% chất rắn, kháng hóa chất tốt dùng trong thi công mặt ngang. KERAGUARD VL100 có khả năng chảy tốt và hiệu quả cao đối với cả thép và bê tông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
0904 339 299