Hệ thống phủ epoxy tự san phẳng KERASEAL ADO40

KERASEAL ADO40 hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện phẳng, bóng, mịn và kháng hóa chất phổ thông. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
0904 339 299