Chịu lực và chống mài mòn cao, bề mặt phẳng nhẵn bóng …

Xem thêm

Kháng hóa chất tốt ngay cả trong môi trường với nhiệt độ cao …

Xem thêm

Đông cứng nhanh và ổn định, có thể trát mỏng tại rìa mép …

Xem thêm

Chịu được áp lực nước, chịu tác động của lực uốn …

Xem thêm

APT VIỆT NAM

Với chiến lược phát triển bền vững, APT Việt Nam phấn đấu trở thành tập đoàn cung ứng sản phẩm Sơn sàn công nghiệp vật liệu sửa chữa bê tông… hàng đầu Châu Á

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

VÌ MÔI TRƯỜNG

Áp dụng các công nghệ mới
nhằm phát triển kinh tế bền vững
gắn với bảo vệ môi trường