01

NHÀ MÁY HONDA

Vật liệu: KERASEAL ADO20, KERACOTE ESP300, KERASEAL ADO122, PRIMESEAL PS60
Diện tích: 20.000 m2
Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Năm thực hiện: 2008-2015


02

NHÀ MÁY ROHTO

Vật liệu: Sơn sàn công nghiệp KERASEAL ADO40
Diện tích: 5.104 m2
Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP, Bình Dương
Năm thực hiện: 2013