07

NHÀ MÁY SUZUKI

Vật liệu: Chống ăn mòn KERAGUARD VR300

Diện tích: 3085 m2

Địa điểm: Khu công nghiệp Thilawa Khu A, Yangon, Myanmar

Năm thực hiện: 2021


08

NHÀ MÁY ROHTO MYANMAR

Vật liệu: Sơn epoxy tự san phẳng KERASEAL ADO40

Diện tích: 300 m2

Địa điểm: Khu công nghiệp Mingladon, Yangon, Myanmar

Năm thực hiện: 2020