17

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Vật liệu: Sơn kháng hóa chất FRP
Diện tích: 8.000 m²
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Hưng Yên
18

NHÀ MÁY POWER PLUS TECHNOLOGY

Vật liệu: KERASEAL ADO121
Diện tích: 10.000 m² 
Địa chỉ: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh