15

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN

Vật liệu: Sơn kháng hóa chất FRP
Diện tích: 2.000 m² 
Địa chỉ: Cần Thơ


16

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Vật liệu: Sơn epoxy kháng hóa chất
Diện tích: 2.500 m²
Địa chỉ: KKT Dung Quất, Quảng Ngãi