05

NHÀ MÁY PANASONIC

Vật liệu: Chống ăn mòn

Diện tích: 8.000 m2

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long

Năm thực hiện: 2012


06

NHÀ MÁY CANON

Vật liệu: KERACOTE ESP300
Diện tích: 5.744 m2
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Phát, Hưng Yên
Năm thực hiện: 2011

Vật liệu: KERASEAL ADO40
Diện tích: 2.100 m2
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam
Năm thực hiện: 2013