13

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM SAO KIM

Vật liệu: Sơn lăn epoxy, sơn epoxy tự san phẳng
Diện tích: 5.300 m²
Địa điểm: KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc


14

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Sản phẩm: Sơn kháng hóa chất FRP
Diện tích: 6.000 m²
Địa điểm: Châu Giang, Hậu Giang