11

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BOSTON

Vật liệu: Sơn lăn epoxy, sơn epoxy tự san phẳng
Diện tích: 4.000 m²
Địa điểm: KCN VSIP, Bình Dương

12

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM GLOMED

Vật liệu: Sơn lăn epoxy, sơn epoxy tự san phẳng
Diện tích: 2.200 m²
Địa chỉ: KCN VSIP, Bình Dương