21

NHÀ MÁY TH TRUE MILK

Vật liệu: Sơn PU tự san phẳng
Diện tích: 5.500 m²
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An22

NHÀ MÁY THỰC PHẨM MASAN

Vật liệu: Sơn PU tự san phẳng, Sơn epoxy gốc nước
Diện tích: 5.000 m²
Địa chỉ: KCN Tân Đông Hiệp A, Bình Dương