Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20

   1. Các yêu cầu:
1.1. Yêu cầu đối với công nhân

– Đội công nhân phải có tối thiểu hai thanh trộn.

– Trong quá trình thi công, công nhân phải mặc đầy đủ bảo hộ lao động (mũ, quần áo, giầy, kính, khẩu trang, găng tay)

1.2. Yêu cầu công cụ dụng cụ.

– Cây lau sàn.

– Đèn chiếu sáng

– Bình chữa cháy.

– Rulo, Chổi sơn. Băng dính, Thùng trộn vật liệu, Dao cắt, Kéo.

– Độ ẩm của bề mặt thi công phải đảm bảo nhỏ hơn 8 %.

   2. Trộn vật liệu:
2.1. Trộn lớp lót PrimeSEAL PS50 (PS60)- Bao gồm hai thành phần A và B

–  Dùng máy hoặc thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong ba phút (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

2.2. Trộn vật liệu sơn Epoxy KeraSEAL ADO20 – Bao gồm hai thành phần A và B.

– Dùng máy hoặc thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong ba phút (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong ba phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất (có thể lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và máy móc thiết bị…)

– Trường hợp chia nhỏ vật liệu, pha trộn thành phần A : B theo tỷ lệ 4:1

   3. Các bước thi công hệ thống sơn mỏng 03 LỚP:
3.1. Kiểm tra bề mặt thi công

– Bề mặt đảm bảo không có bẩn, bụi, dầu mỡ.

– Độ ẩm của bề mặt thi công phải đảm bảo nhỏ hơn 8 %.

 

3.2. Vệ sinh và xử lý bề mặt.

– Dùng rulo lông dài trải đều hỗn hợp PS50 (PS60) trên bề mặt đã vệ sinh sạch sẽ.

– Thi công rulo theo nhiều lượt đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Không thi công lớp lót quá dầy hay để tạo vũng sẽ gây hiện tượng rạn nứt và bong rộp bề mặt.

– Để khô 8 giờ trước khi trám vá, xử lý bề mặt hoặc thi công sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20- lớp thứ nhất (basecoat)

– Giám sát phải ghi lại tỷ lệ trộn và số lô vật liệu trong mỗi ngày thi công.

3.3 Thi công phủ lớp lót PrimeSEAL PS50 (PS60)

– Dùng rulo lông dài trải đều hỗn hợp PS50 (PS60) trên bề mặt đã vệ sinh sạch sẽ.

– Thi công rulo theo nhiều lượt đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Không thi công lớp lót quá dầy hay để tạo vũng sẽ gây hiện tượng rạn nứt và bong rộp bề mặt.

– Để khô 8 giờ trước khi trám vá, xử lý bề mặt hoặc thi công sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20- lớp thứ nhất (basecoat)

– Giám sát phải ghi lại tỷ lệ trộn và số lô vật liệu trong mỗi ngày thi công.

 

3.2. Vệ sinh và xử lý bề mặt.

– Dùng rulo lông dài trải đều hỗn hợp PS50 (PS60) trên bề mặt đã vệ sinh sạch sẽ.

– Thi công rulo theo nhiều lượt đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Không thi công lớp lót quá dầy hay để tạo vũng sẽ gây hiện tượng rạn nứt và bong rộp bề mặt.

– Để khô 8 giờ trước khi trám vá, xử lý bề mặt hoặc thi công sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20- lớp thứ nhất (basecoat)

– Giám sát phải ghi lại tỷ lệ trộn và số lô vật liệu trong mỗi ngày thi công.

3.2. Vệ sinh và xử lý bề mặt.

– Dùng rulo lông dài trải đều hỗn hợp PS50 (PS60) trên bề mặt đã vệ sinh sạch sẽ.

– Thi công rulo theo nhiều lượt đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Không thi công lớp lót quá dầy hay để tạo vũng sẽ gây hiện tượng rạn nứt và bong rộp bề mặt.

– Để khô 8 giờ trước khi trám vá, xử lý bề mặt hoặc thi công sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20- lớp thứ nhất (basecoat)

– Giám sát phải ghi lại tỷ lệ trộn và số lô vật liệu trong mỗi ngày thi công.

3.2. Vệ sinh và xử lý bề mặt.

– Dùng rulo lông dài trải đều hỗn hợp PS50 (PS60) trên bề mặt đã vệ sinh sạch sẽ.

– Thi công rulo theo nhiều lượt đảm bảo độ phủ đồng đều của lớp vật liệu được trải trên bề mặt.

– Không thi công lớp lót quá dầy hay để tạo vũng sẽ gây hiện tượng rạn nứt và bong rộp bề mặt.

– Để khô 8 giờ trước khi trám vá, xử lý bề mặt hoặc thi công sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20- lớp thứ nhất (basecoat)

– Giám sát phải ghi lại tỷ lệ trộn và số lô vật liệu trong mỗi ngày thi công.