Hệ thống keo epoxy KERACRETE NS50

1. Các yêu cầu:
image001
2. Trộn vật liệu:
image003
3. Các bước thi công hệ thống keo epoxy KERACRETE NS50
image005

 

image007