Hệ thống phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE EC100

1. Các yêu cầu:
anh-1
2. Trộn vật liệu:
anh-2
3. Các bước thi công hệ thống chống tĩnh điện KERACOTE EC100
anh-3

 

anh-4