Hệ thống phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE EC50

1. Các yêu cầu:
anh-11
2. Trộn vật liệu:
anh-21
3. Các bước thi công hệ thống sơn phủ:
anh-312

 

anh-41