Hệ thống phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE ESP300

1. Các yêu cầu:
anh-112
anh-212
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Độ dầy 2mm.
anh-3123

 

anh-412

 

anh-5