Hệ thống phủ epoxy gốc dung môi KERASEAL ADO20

1. Các yêu cầu:
sonepoxygocdauapt001
2. Trộn vật liệu:
sonepoxygocdauapt002
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
sonepoxygocdau003

 

sonepoxygocdau004