Hệ thống phủ epoxy kháng hóa chất KERAGUARD ADG220

1. Các yêu cầu:
sonchonganmonapt2015
2. Trộn vật liệu:
sonchonganmonapt3017
3. Các bước thi công hệ thống phủ epoxy kháng hóa chất KERAGUARD ADG220
sonchonganmonapt3016

 

sonchonganmonapt3018