Hệ thống phủ epoxy không dung môi KERASEAL ADO121

1. Các yêu cầu:
sonepoxy2
2. Trộn vật liệu:
sonepoxykhongdungmoi3
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
sonepoxykhongdungmoi4

 

sonepoxykhongdungmoi5