Hệ thống phủ epoxy Tar kháng hóa chất KERAGUARD ADG70

1. Các yêu cầu:
sonchonganmonapt2014
2. Trộn vật liệu:
sonchonganmonapt5017
3. Các bước thi công hệ thống phủ epoxy Tar kháng hóa chất KERAGUARD ADG70
sonchonganmonapt3013

 

sonchonganmonapt2012