Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng gốc nước KERASEAL WB40

1. Các yêu cầu:
sonepoxygocnuoc009
2. Trộn vật liệu:
sonepoxygocnuocapt007
3. Các bước thi công hệ thống sơn phủ:
sonepoxygocnuoc008

 

sonepoxygocnuocapt008