Hệ thống phủ Polyurethane KERAGUARD ADG20

1. Các yêu cầu:
anh-11234567
2. Trộn vật liệu:
anh-31234567
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
anh-212345678910

 

anh-212345678