Hệ thống phủ Vinyl ester FRP KERAGUARD VR300

1. Các yêu cầu:
sonchonganmonapt0012
2. Trộn vật liệu:
sonchonganmonapt0014
3. Các bước thi công hệ thống phủ Vinyl ester FRP KERAGUARD VR300
sonchonganmonapt0013

 

sonchonganmonapt0018