Hệ thống sơn phủ epoxy gốc nước cho sàn KERASEAL WB10

1. Các yêu cầu:
wb10_1
2. Trộn vật liệu:
wb102
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
wb10_31

 

wb10_4