Hệ thống sơn phủ nhựa Polyurethane KERAGUARD ADG40

1. Các yêu cầu:
anh-1123456
2. Trộn vật liệu:
anh-2123456789
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
anh-3123456

 

anh-21234567