Hợp chất chống thấm tạo màng Acrylic gốc xi măng KERACRETE ADF100

1. Các yêu cầu:
epoxychongtham031
2. Trộn vật liệu:
epoxychongtham04
3. Các bước thi công lớp chống thấm KERACRETE ADF100
epoxychongtham021