Sơn chống nóng Kera Cool Coat

1. Các yêu cầu:
anh1
2. Trộn vật liệu:
anh2
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
anh3

 

chongnong01