ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာ

KERASEAL WB40 သည် ပါဝင်ပစ္စည်း ၂ မျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့်  အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သည့် Epoxy ရေဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

KERASEAL WB40 ကို စိုထိုင်းစမြင့်သော နေရာများနှင့် ကြမ်းခင်းအသစ် အဟောင်း များအတွက် ရေငွေ့ခိုအောင်းခြင်းမရှိစေရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ထုတ်ပိုးမှု: KERASEAL WB40 တစုံတွင် 20 kg ပါဝင်ပါသည်။
သိမ်းဆည်းထားနိုင်မ: မူလထုတ်ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားလျှင်ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ ၁၂ လအထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုပုံ

- စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
- ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
- ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
- အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းခွင်များ
- အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ
ဆေးရုံဆေးခန်းများ
- မြေအောက်ထပ်များနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦးများ

အဆောက်အဉီးအနေအထာ

-     - မျက်နှာပြင်၏ရေငွေ့ရှိမှုနှုန်းသည် ၆ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်  13°C အထက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည်  39°C ထက်မကျော်ရပါ
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် ရေငွေ့မှတ်အပူချိန်ထက် 3°C ပိုနေရပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်လေထုစိုထိုင်းစသည် 85 % မကျော်ရပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

Myanmar Branch
No.60, Yadanar Thukha Street, Laydaungkan Rd, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar
Email: salesmyanmar@apt.net.vn

ထုတ်ကုန် အသုံးပြုပုံ လုပ်ငန်းစဉ်

OTHER PRODUCTS SAME TYPE

Solvent ပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO20
Solvent ပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO20
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Solvent မပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO121
Solvent မပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO121
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO30
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO30
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO40
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO40
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Solvent မပါဝင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO122
Solvent မပါဝင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO122
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Epoxy ရေဆေး KERASEAL WB10
Epoxy ရေဆေး KERASEAL WB10
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
back