ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသောကျောက်မီးသွေး Tar epoxy coating KERAGUARD ADG70
ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသောကျောက်မီးသွေး Tar epoxy coating KERAGUARD ADG70
View more
Epoxy Novolac အပေါ်ယံပိုင်းစနစ် KERAGUARD VL100
Epoxy Novolac အပေါ်ယံပိုင်းစနစ် KERAGUARD VL100
View more
ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသော epoxy အပေါ်ယံပိုင်းစနစ် KERAGUARD ADG220
ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသော epoxy အပေါ်ယံပိုင်းစနစ် KERAGUARD ADG220
View more
Vinyl ester လေးလံသောဓာတုဒဏ်ခံနိုင်သောအဖုံးစနစ် KERAGUARD VR300
Vinyl ester လေးလံသောဓာတုဒဏ်ခံနိုင်သောအဖုံးစနစ် KERAGUARD VR300
View more