ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသော epoxy အပေါ်ယံပိုင်းစနစ် KERAGUARD ADG220

1. လိုအပ်ချက်များ
sonchonganmonaptadg2200014
2. ရောနှောခြင်း
sonchonganmonaptadg2203200
3. အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်
sonchonganmonadg220019

 

sonchonganmonaptadg2203018