နည်းပညာအကူအညီ

အပူခံဆေ
View more
Polyurethane သုတ်
View more
ရေစိုခံ
View more
မြေပြင်ပြုပြင်မော်တာ
View more
anti- ချေးဆေးသုတ်
View more
anti-static EPOXY ပန်းချီ
View more
ရေ -based epoxy ဆေးသုတ်
View more
ဆီ -based epoxy ဆေးသုတ်
View more

ႀကမ္းခင္းမ်က္နွာျပင္အား ျပင္ဆင္ျခင္း

- လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအား သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား ၊ ပလတ္စတစ္အကာအရံမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားရပါမည္။.
- ႀကမ္းခင္းမ်က္နွာျပင္အား ညီညာေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ႀကမ္းခင္းတိုက္စားသည့္စက္ျဖင့္ တိုက္စားေပးရပါမည္။.
- ႀကမ္းခင္းေပၚရွိ အညစ္အေႀကး ၊ ဖုန္မွုန္႕ ႏွင့္ ေဆးစြဲကပ္ရန္အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရပါမည္။
- ႀကမ္းခင္းေပၚရွိ ဆီကြက္နွင့္ အစြန္းအထင္းမ်ားအား ဓာတုေဆးရည္အသံုးျပဳ၍ ဖယ္ရွားေပးရပါမည္။
- ႀကမ္းခင္းေပၚတြင္ အက္ကြဲေႀကာင္းမ်ားရွိေနပါက Epoxy ပတ္တီး အသံုး၍ ဖာေထးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
- ဖုန္မွုန္႔ နွင္႔ အမွုန္အမႊား မ်ားအား လုပ္ငန္းသံုးေလမွုတ္စက္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေပးရပါမည္။

အပူခ်ိန္ ႏွုင့္ စိုထိုင္းစ အတြက္ သတိထားရန္

APT ၏ထုတ္ကုန္မ်ားအား အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးသားကြာျခင္း၊ ေဆးသားမ်က္နွာျပင္ ေဖာင္းႀကြျခင္းတို႔အား ကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အထူးဂရုျပဳေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။


မ်က္နွာျပင္ အပူခ်ိန္ +13ºC ရွိရပါမည္။
မ်က္နွာျပင္ အပူခ်ိန္ 39ºC မေက်ာ္ရပါ။
မ်က္နွာျပင္ အပူခ်ိန္ သည္ ေရေငြ႔အမွတ္ အပူခ်ိန္ထက္ 3ºC ပိုေနရပါမည္။
ပတ္၀န္းက်င္ေလထု စိုထိုင္းစ သည္ ၉၀ % ထက္မေက်ာ္ရပါ။