ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာ

KERACRETE ADF200 is single component water-based Polyurethane waterproofing system. It is applied the coating serves to protect concrete roof, wall from the negative effects of water, moisture and UV resistant. KERACRETE ADF200 is available in grey color. It is suitable for use on a variety of construction materials, including concrete mortars, brick wall
Packaging: KERACRETE ADF200 is supplied in 5kg/pail or 16kg/pail
Storage: 6 months from date of manufacture, when be stored correctly in original packaging, avoid sunshine; temperature from 20 - 40°C.

အသုံးပြုပုံ

- Roof, terrace, balcony, loggia, external walls.
- Water storage tank, swimming pool, fire tank.
- Prevent water for outside of underground tank.
- Wastewater sewerage system.
- Transport work, irrigation, hydroelectricity

အဆောက်အဉီးအနေအထာ

- Substrate moisture content < 6%.

- Min. substrate temperature +13°C.

- Max. substrate temperature +39°C.

- Substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

- Maximum relative air humidity 85%.

ဆက်သွယ်ရန်

Myanmar Branch
No.60, Yadanar Thukha Street, Laydaungkan Rd, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar
Email: salesmyanmar@apt.net.vn

ထုတ်ကုန် အသုံးပြုပုံ လုပ်ငန်းစဉ်

OTHER PRODUCTS SAME TYPE

အစေးအခြေခံကြမ်းခင်းစနစ် KERACRETE MB50 အတွက် အစိုဓာတ်အတားအဆီးအောက်ခံ
အစေးအခြေခံကြမ်းခင်းစနစ် KERACRETE MB50 အတွက် အစိုဓာတ်အတားအဆီးအောက်ခံ
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Alkyd primer PRIMER SEAL COAT
Alkyd primer PRIMER SEAL COAT
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အပူဒဏ်ခံ အောက်ခံဆေး PRIMER COOL COAT
အပူဒဏ်ခံ အောက်ခံဆေး PRIMER COOL COAT
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အပူဒဏ်နှင့် ရေတားဆေး KERA COOL COAT
အပူဒဏ်နှင့် ရေတားဆေး KERA COOL COAT
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
ရေငွေ့ကာကွယ်ပေးသော ဆေးရည် KERACRETE MB100
ရေငွေ့ကာကွယ်ပေးသော ဆေးရည် KERACRETE MB100
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော ဘိလပ်မြေအခြေခံရေလုံဆေး KERACRETE ADF100
ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော ဘိလပ်မြေအခြေခံရေလုံဆေး KERACRETE ADF100
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
back