ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာ

KERASEAL PSD သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုစုပ်ယူပေးနိုင်သည့်  နှစ်မျိုးစပ် Epoxy ခံဆေးဖြစ်ပါသည်။.  Dissipative primer ကိုအခြား dissipative Opti-range ထုတ်ကုန်များနှင့် high conductivity ပါသော Electro Static Discharge systems များထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။.  KERASEAL PSD ကိုသတ္ထုမဟုတ်သော၊မပြိုကွဲနိုင်သောကွန်ကရစ်ကဲ့သို့သောpin အပေါက်များပေါ်တွင်pin hole detection လုပ်နိုင်ရန်dissipative primer အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။

ထုတ်ပိုးမ: KERASEAL PSD တစုံတွင် 22 kg ပါဝင်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှု: မူလထုတ်ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားလျှင်ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ ၆ လအထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုပုံ

- လျှပ်စစ်စုပ်ယူနိုင်ခြင်း
- တည်ငြ်မ်လျှပ်စစ်ကာကွယ်သော ကြမ်းခင်းများ
- သန့်ရှင်းရေးအခန်းများ
- မီးပွားရန်ကာကွယ်ပေးခြင်း
- ကြမ်းခင်းရှိအပေါက်များကို ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း
- စုပ်ယူနိုင်သော မျက်နှာပြင်

အဆောက်အဉီးအနေအထာ

- မျက်နှာပြင်၏ရေငွေ့ရှိမှုနှုန်းသည် ၆ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်  13°C အထက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည်  39°C ထက်မကျော်ရပါ
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် ရေငွေ့မှတ်အပူချိန်ထက် 3°C ပိုနေရပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်လေထုစိုထိုင်းစသည် 85 % မကျော်ရပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

Myanmar Branch
No.60, Yadanar Thukha Street, Laydaungkan Rd, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar
Email: salesmyanmar@apt.net.vn

ထုတ်ကုန် အသုံးပြုပုံ လုပ်ငန်းစဉ်

OTHER PRODUCTS SAME TYPE

တည်ငြ်မ်လျှပ်စစ်ကာကွယ်သော KERACOTE EC50
တည်ငြ်မ်လျှပ်စစ်ကာကွယ်သော KERACOTE EC50
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
တည်ငြ်မ်လျှပ်စစ်ကာကွယ်သော KERACOTE EC100
တည်ငြ်မ်လျှပ်စစ်ကာကွယ်သော KERACOTE EC100
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Electrostatic ကာကွယ်သော KERACOTA ESP300
Electrostatic ကာကွယ်သော KERACOTA ESP300
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
လျပ်ကူးနိုင်သော epoxy ခံဆေး KERASEAL PSC
လျပ်ကူးနိုင်သော epoxy ခံဆေး KERASEAL PSC
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
လျှပ်ကာ EPOXY ခံဆေး KERASEAL PS20
လျှပ်ကာ EPOXY ခံဆေး KERASEAL PS20
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
back