ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာ

Solvent နှင့် Phenol မပါဝင်သော ပစ္စည်း ၂ မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ဘက်စုံသုံး ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုထားပြီးလျှင်ဓာတုဆေးရည်ခံနိုင်သော ချောမွေ့ပြောင်လက်သောမျက်နှာပြင် အားရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထုတ်ပိုးမ: KERASEAL ADO20 အားတစုံတွင် 18 kg ပါဝင်ပါသည်။
သိမ်းဆည်းထားနိုင်မ: မူလထုတ်ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားလျှင်ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ ၁၂ လအထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုပုံ

-      -  စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ
-  ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆေးခနး်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းနေရာများ
-  Electronics ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
-  ဆေးရုံနှင့် သန့်ရှင်းရေး
-  မြေအောက်ထပ်များ နှင့် စီးပွားရေးအဆောက်အဦးများ
-  အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် လေယာဥ◌်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ

အဆောက်အဉီးအနေအထာ

- မျက်နှာပြင်၏ရေငွေ့ရှိမှုနှုန်းသည် ၆ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်  13°C အထက်ရှိရပါမည်။
မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည်  39°C ထက်မကျော်ရပါ
မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် ရေငွေ့မှတ်အပူချိန်ထက် 3°C ပိုနေရပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်လေထုစိုထိုင်းစသည် 85 % မကျော်ရပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

Myanmar Branch
No.166, Min Ye Kyaw Swar (6th) Road, 7 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon
Email: salesmyanmar@apt.net.vn

ထုတ်ကုန် အသုံးပြုပုံ လုပ်ငန်းစဉ်

OTHER PRODUCTS SAME TYPE

Solvent ပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO20
Solvent ပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO20
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Solvent မပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO121
Solvent မပါဝင်သော Epoxy ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO121
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
ရေငွေ့မခိုအောင်းနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL WB40
ရေငွေ့မခိုအောင်းနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL WB40
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO30
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO30
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO40
အလိုအလျှာက်မျက်နှာပြင်ညှိနိုင်သော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေး KERASEAL ADO40
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Epoxy ရေဆေး KERASEAL WB10
Epoxy ရေဆေး KERASEAL WB10
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
back