V/v: Thông báo thay đổi logo Công ty TNHH Hóa chất xây dựng APT Việt Nam

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng APT Việt Nam thông báo thay đổi mẫu logo mới từ ngày 25/ 05/ 2015

thong-bao-thay-doi-logo-apt